Horizontalne teme

EU_logo_rounded2
Projekt doprinosi jednakim mogućnostima.
Aktivnosti koje će se provesti u okviru projekta neće biti u sukobu, izravnom ili neizravnom, s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) i Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08, 112/12). „Krojačica“, „šivačica“ i bliska zanimanja podložna su predrasudama i stereotipima odnosno smatraju se tipičnim ženskim zanimanjima. Stoga se prilikom zapošljavanja namjeravaju primijeniti specifične mjere promicanja jednakih mogućnosti i nediskriminacije odnosno dati prednost muškim osobama iz teško zapošljivih skupina.

 

Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša.
Briga za okoliš i učinkovito korištenje resursa sastavni su dio poslovanja obrta Lamex. Svi proizvodni procesi temelje se na načelima upravljanja kvalitetom, zaštite okoliša, zaštite zdravlja djelatnika te sigurnosti radnog mjesta. Poslovanje obrta nema negativnih utjecaja na neposrednu okolinu. Dodatno, stroj koji je predmet nabave, ostvaruje maksimalnu štedljivost energije i materijala, ima duži vijek trajanja, niske troškove održavanja, nižu razinu emisije buke, potpuno je automatiziran pa smanjuje umor i fizički napor djelatnika odnosno potrebno ga je samo usluživati, a kako je opremljen brzom tipkom STOP koja omogućava trenutno zaustavljanje pruža i potrebnu razinu sigurnosti.

 

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom.
Predloženi projekt promiče načela dobrog upravljanja: strateško planiranje, efikasnost, odgovornost i transparentnost. Znanja, iskustva i vještine upravljanja projektnim ciklusom u sustavu EU financiranja doprinijeti će unapređenju upravljačkih kapaciteta obrta za potrebe provedbe projekata u budućnosti. Zapošljavanjem osobe iz teško zapošljive skupine utjecati će se na smanjenje socijalne isključenosti. Aktivnost edukacije povećati će kompetencije zaposlenika te im pružiti mogućnosti osobnog i profesionalnog napretka. Obrt Lamex posluje po modelu društvenog odgovornog ponašanja, aktivno sudjeluje u sponzoriranju lokalnih sportskih i društvenih događanja te redovito donira humanitarne akcije na području grada Garešnice i šire.