Očekivani učinci projekta

EU_logo_rounded2
Uspješna provedba rezultirat će pozitivnim srednjoročnim i dugoročnim učincima, koji se mogu sažeti kako slijedi:
– tehnološki osuvremenjena proizvodnja
– proširen proizvodni kapacitet
– zaokružen proizvodni proces
– stvoreni preduvjeti za daljnji rast potražnje
– unaprijeđena kvaliteta krajnjeg proizvoda
– osigurano veće zadovoljstvo partnera i klijenata
– unaprijeđena konkurentnost obrta
Realizacijom projekta stvoriti će se preduvjeti za daljnji rast i razvoj obrta Lamex.